Picnic QGHC Texas ngày 12 July 2015

Xin mời xem hình ảnh buổi picnic trên Youtube

QGHC.Picnic fn

Cám ơn chị Cửu Quý đã cung cấp hình ảnh để hực hiện slideshow này.