Tiệc tất niên QGHCTX_DFW 2016

Ngày 31 tháng 01, 2016 vừa qua các CSV QGHC vùng Dallas Fortworth đã gập nhau tại nhà anh Tống châu Khôi nhân dịp cuối năm Âm Lịch. Xin mời các anh chị xem một số hình ảnh về buổi gập gỡ này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s