Bản Tin số 166 Tháng 12 năm 2021

Bản Tin số 166 Tháng 12 năm 2021

———————————————————————————————————————–

Diễn Đàn Emails QGHC_Global bị Hacker tấn công!

THÔNG BÁO: Diễn Đàn Emails QGHC_Global bị Hacker tấn công! Xin thông báo cùng quý đồng môn được rõ là Diễn Đàn Emails QGHC_Global đã bị hacker tấn công đêm hôm qua nên sáng nay (June 7/2020) đã không còn hoạt động được nữa! Chúng tôi đang cố gắng sửa chửa để phục hồi lại hoạt động của Diễn Đàn. Hiện tại, password của Diễn Đàn đã bị thay đổi nên chúng tôi không thể log-in nên không biết các data có còn trong Diễn Đàn hay không? Trong thời gian này, Diễn Đàn Email QGHC_Global xin tạm NGƯNG HOẠT ĐỘNG cho đến khi sửa chửa xong. Thời gian sửa chửa để phục hồi hoạt đông của Diễn Đàn không thể biết trước được. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý đồng môn khi nào Điễn Đàn hoạt động trở lại bình thường. Chúng tôi xin cáo lỗi về sự trở ngại kỷ thuật bất thường này. Kính báo, Ghi chú: Email này được gởi đến quý vị theo dạng “Bcc” và được chia ra làm nhiều lần gởi đến từng đồng môn vì không gởi qua Group được!

Nguyễn Văn Sáu
Khóa TS4-QGHC

Tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Du

Trong kỳ Hội Ngộ ĐS10 và các khóa Cao Học tại Virginia, từ ngày 25 đến 27-5-2007, bạn Nguyễn Ngọc Du đã liên tiếp hát 2 bài (bài đầu hát 1 mình, bài 2 song ca với Chị Du), đã được các bạn QGHC vỗ tay hoan hô nhiệt liệt! 

Với cái tuổi trên 7 bó mà bạn Du vẫn còn phong độ khi cất tiếng hát du dương ngọt ngào trong buổi Dạ Tiệc năm 2007 thì thật đáng khâm phục!

Trích DVD do Hội Cựu SV/QGHC Miền Đông Hoa kỳ thực hiện.