Picnic Tháng 10 – 2015 tại Austin (TX)

Chủ Nhật ngày 4 tháng 10, nhân dịp đầu thu, ban chấp hành Hội CSVQGHCTX  đã tổ chức đi du ngoạn Austin.  Việc chính là thăm viếng anh Đổ Thanh Quang, Phụ Tá Chủ Tịch Hội phụ trách Austin.

Anh Quang sau khi bị stroke, anh đã yếu đi một phần người, đi đứng khó khăn, nói năng không rõ tiếng.

Có hơn 40 anh chị em tham gia cuộc thăm viếng này, đa số là dân Houston, có anh chị Lão Phó La Trung Chánh và anh chị Vũ Hùng từ Dallas/Forworth sang tham dự.  Anh chị An (ĐS17) ở Seatle, nhân dịp ghé Houston thăm thân nhân cũng tháp tùng theo các bạn đồng khóa đi thăm anh Quang.

Cuộc gặp gỡ rất thân tình và vui vẻ, đầy tình nghĩa.  Chị Quang, mặc dù rất bận rộn với việc chăm sóc anh Quang, vẫn nhất định mời mọi người tới nhà, làm món ngon để tiếp đãi các đồng môn.

Xin xem chi tiết trong Bản tin 146

Dưới đây là 1 số hình ảnh được ghi lại dưới dạng Slide shows:

Show 1

Show 2

Show 3