Tiệc tất niên 2017 QGHC.DFW, Hợp ca “Ly rượu Mừng”

Tiệc tất niên 2017 QGHC.DFW, Hợp ca “Ly rượu Mừng”

Ngày Chủ Nhật 22-01-2017, CSV QGHC DFW đã tổ chức tiệc tất niên. Xin mời xem “ly rượu mừng” do 1 số anh chị CSV hợp ca