Du ngoạn Miền Đông Hoa Kỳ

Từ ngày 9 đến 18 tháng 4, 2016 đoàn cựu SV-QGHC Texas gồm 16 người đã đi du ngoạn Miền Đông Hoa Kỳ (Washington DC & New York).

Phái đoàn đã được Hội CSV-QGHC Miền Đông đón tiếp rất niềm nở và long trọng. Xin xem chi tiêt trong bản Tin số 148

Dưới đây là slide-show ghi  lại số hình ảnh  họp mặt ngày April 9, 2016 của Hội QGHC Miền Đông và QGHC Texas tạ Litle Saigon Restaurant.

Coi trên Youtube Click the Image below to view

Click to view on PICASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s