Đám tang Hoàng trọng Cang

Anh Hoàng trọng Cang, cựu SV-QGHC, Đốc sự khóa 1,, định cư tại Dallas Texas, vừa từ trần ngày 19 tháng 5 năm 2013. Tang lễ được cử hành tại Dallas ngày 24-05-2013. Đông đảo đồng môn QGHC vùng Dallas FortWoth ITX) đã đến viếng anh Anh Cang lần cuối cùng …

Cám ơn anh La trung Chánh đã cung cấp những hình ảnh của buổi tang lễ, và xin phép được đưa vào trang nhà QGHCTexas thông qua Youtube.

BBT Trang nhà QGHCTexas

Danh Sách Đồng Môn QGHC Dallas/FtWorth thăm viếng
và phúng điếu anh Hoàng Trọng Cang

 1. A/C    La Trung Chánh
 2. A/C    Bửu Viên (từ McLean, Virginia)
 3. A/C    Huỳnh Xuân Ba (từ Boston, MA)
 4. A/C    Nguyễn Thế Hùng
 5. A/C    Vũ Văn Hùng
 6. Anh   Võ Trung Hải
 7. Anh   Võ Thành Thật
 8. Chị    Trần Văn Trí
 9. Anh   Nguyễn Phú Hải
 10. A/C    Đặng Quốc Oanh
 11. A/C    Trịnh Ngọc Bằng
 12. A/C    Huỳnh Viết Văn
 13. A/C    Tống Châu Khôi
 14. A/C    Phạm Đình Hưng
 15. A/C    Phạm Anh Dũng
 16. A/C    Mai Hồng Thái
 17. Anh   Nguyễn Trọng Đạt
 18. A/C    Vương Văn Huỳnh
 19. A/C    Quản Trọng
 20. A/C    Lê Văn Gieo
 21. A/C    Nguyễn Hữu Hồng
 22. A/C    Đỗ Quang Viết
 23. A/C    Võ Thế Lưu
 24. A/C    Nguyễn Cửu Chiêm
 25. A/C    Trần Văn Thung
 26. A/C    Mai Hoàng Công
 27. A/C    Phạm Minh Châu
 28. A/C    Vũ Văn Long
 29. A/C    Phạm Văn Ngọc
 30. A/C    Phan Văn Nho
 31. A/C    Trần Ngọc Cường
 32. A/C    Trần Văn Xuân
 33. A/C    Trần Trọng Bình
 34. Chị     Nguyễn Dõng
 35. A/C    Nguyễn Văn Dân

Tổng cộng $50 x 35 = $1,750

Bản tin số 136 tháng 3 – 2013

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LỜI CẢM TẠ

 

 

        Chúng tôi chân thành cám ơn quý anh chị CSV/QGHC đã đáp lời mời đến chung vui cùng chúng tôi nhân ngày Vu Quy của cháu Mỹ-Liên.  

        Hai con chúng tôi là Mỹ-Liên và Tony rất cảm kích trước những lời chúc phúc và những món quà quý mà các Bác cũng như của Hội đã tặng hai cháu.

        Chúng tôi cũng xin cáo lỗi vì không gian giới hạn của phòng tiệc nên đã không thể mời hết được tất cả quý anh chị đồng môn.

        Trong sự tiếp đãi nếu có điều chi sơ suất, mong quý anh chị thứ lỗi.

 

        Thân quý,
Vợ chồng Nguyễn Minh Triết