Đám tang Hoàng trọng Cang

Anh Hoàng trọng Cang, cựu SV-QGHC, Đốc sự khóa 1,, định cư tại Dallas Texas, vừa từ trần ngày 19 tháng 5 năm 2013. Tang lễ được cử hành tại Dallas ngày 24-05-2013. Đông đảo đồng môn QGHC vùng Dallas FortWoth ITX) đã đến viếng anh Anh Cang lần cuối cùng …

Cám ơn anh La trung Chánh đã cung cấp những hình ảnh của buổi tang lễ, và xin phép được đưa vào trang nhà QGHCTexas thông qua Youtube.

BBT Trang nhà QGHCTexas

Danh Sách Đồng Môn QGHC Dallas/FtWorth thăm viếng
và phúng điếu anh Hoàng Trọng Cang

 1. A/C    La Trung Chánh
 2. A/C    Bửu Viên (từ McLean, Virginia)
 3. A/C    Huỳnh Xuân Ba (từ Boston, MA)
 4. A/C    Nguyễn Thế Hùng
 5. A/C    Vũ Văn Hùng
 6. Anh   Võ Trung Hải
 7. Anh   Võ Thành Thật
 8. Chị    Trần Văn Trí
 9. Anh   Nguyễn Phú Hải
 10. A/C    Đặng Quốc Oanh
 11. A/C    Trịnh Ngọc Bằng
 12. A/C    Huỳnh Viết Văn
 13. A/C    Tống Châu Khôi
 14. A/C    Phạm Đình Hưng
 15. A/C    Phạm Anh Dũng
 16. A/C    Mai Hồng Thái
 17. Anh   Nguyễn Trọng Đạt
 18. A/C    Vương Văn Huỳnh
 19. A/C    Quản Trọng
 20. A/C    Lê Văn Gieo
 21. A/C    Nguyễn Hữu Hồng
 22. A/C    Đỗ Quang Viết
 23. A/C    Võ Thế Lưu
 24. A/C    Nguyễn Cửu Chiêm
 25. A/C    Trần Văn Thung
 26. A/C    Mai Hoàng Công
 27. A/C    Phạm Minh Châu
 28. A/C    Vũ Văn Long
 29. A/C    Phạm Văn Ngọc
 30. A/C    Phan Văn Nho
 31. A/C    Trần Ngọc Cường
 32. A/C    Trần Văn Xuân
 33. A/C    Trần Trọng Bình
 34. Chị     Nguyễn Dõng
 35. A/C    Nguyễn Văn Dân

Tổng cộng $50 x 35 = $1,750

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s