Bản tin số 136 tháng 3 – 2013

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LỜI CẢM TẠ

 

 

        Chúng tôi chân thành cám ơn quý anh chị CSV/QGHC đã đáp lời mời đến chung vui cùng chúng tôi nhân ngày Vu Quy của cháu Mỹ-Liên.  

        Hai con chúng tôi là Mỹ-Liên và Tony rất cảm kích trước những lời chúc phúc và những món quà quý mà các Bác cũng như của Hội đã tặng hai cháu.

        Chúng tôi cũng xin cáo lỗi vì không gian giới hạn của phòng tiệc nên đã không thể mời hết được tất cả quý anh chị đồng môn.

        Trong sự tiếp đãi nếu có điều chi sơ suất, mong quý anh chị thứ lỗi.

 

        Thân quý,
Vợ chồng Nguyễn Minh Triết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s