Picnic QGHC Texas ngày 12 July 2015

Xin mời xem hình ảnh buổi picnic trên Youtube

QGHC.Picnic fn

Cám ơn chị Cửu Quý đã cung cấp hình ảnh để hực hiện slideshow này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s