Hội Ngộ Các Khóa QGHC tại Houston 10/2014, updated 30-03-2014

Sơ khởi tính đến hôm nay, 30 Tháng 3, 2014,  con số đồng môn muốn ghi danh về Houston tham dự như sau:
              * Khóa DS11 có trên 65 người khắp nơi đã ghi danh tham dự    
              * Khóa DS13 được 12 cặp cho biết sẽ về dự
              * Khóa CH4 đã có 17 người đồng ý tham gia
              * Hội HCMD cho biết đã có 35 người ghi danh…   
              * Các khóa lẻ tẻ cũng có trên 16 người…
              * Riêng về đi cruise đã có 30 ghi danh và đã trả deposit…

Trước một việc tổ chức khá lớn sắp diễn ra BCH mong được sự hợp tác tích cực về tinh thần cũng như vật chất của mọi thành viên của Hội để cho cuộc Hội Ngộ được thành công mỹ mãn và lưu lại cho mọi đồng môn tham dự một kỷ niệm đẹp về Hội của chúng ta.

          Việc làm cụ thể mà quý anh chị có thể giúp cho BCH và các khóa là:

  1. Kêu gọi các bạn đồng khóa về Houston tham gia cuộc Hội Ngộ tháng 10 này vì một cuộc đông đảo như dự định không phải lúc nào cũng cóđược
  2. Giúp Ban tổ chức các khóa và BCH một tay trong việc tiếp rước và hướng dẫn các đồng môn ở xa về
  3. Ghi danh tham gia các sinh hoạt của các ngày Hội Ngộ. Vì chúng ta là hội chủ nhà nên tôi tin là tất cả quý anh chị sẽ dành thời giờđể hiện diện trong các buổi gặp mặt để tỏ rõ lòng hiếu khách của chúng ta cũng nhưđể các đồng môn về từ phương xa cảm thấy ấm lòng được gặp lại bạn bè từ thời hoa niên. Trong tinh thần đó và cũng để khuyến khích các đồng môn ở xa, trong danh sách các người  tham dự Hội Ngộ sẽđược cập nhựt thường xuyên ngoài BCH tôi sẽ liêt kê danh tánh của các hội viên của Hội tại Houston để các đồng môn  ở xa biết rõ hội chủ nhà sẽ tiếp rước họ gồm những ai.
              Các diễn tiến của việc tổ chức sẽ được tường trình đến quý anh chị.
              Thân quý,
              Nguyễn Minh Triết,
              Chủ tịch BCH  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s