Hình ảnh của đồng môn La trung Chánh trong chuyến đi VA mùa thu 2013

Xin  mời quý anh chị xem vài hình ảnh của đồng môn La trunch Chánh trong chuyến đi VA mùa thu vừa qua tái ngô được 1 số bạn đồng môn qghc  Miền Đông tại VA, trong số cóc các bậc đại lão niên trưởng như  Bửu Viên, Nguyễn Quốc Trị, Trần ngọc Diện.

Hình ảnh này do anh Lê Văn Quan thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s