Nguyễn Mộng Lương, ĐS 2, ghé thăm Dallas

ĐS02 Nguyễn Mộng Lương,  bạn đồng liêu với CSV.QGHC La trung Chánh vừa có dịp ghé thăm Dallas. Nhân dịp này một buổi họp mặt “bỏ túi” được tổ chức tại tư gia anh LTC ngày 11 tháng 6, 2013. Tham dư họp mặt, ngoài gia chủ Lão Phó còn có các anh Vũ văn Hùng, Nguyễn cửu Chiêm, Trần ngọc Cường, Tống châu Khôi, Trịnh ngọc Bằng, ….v.v…

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp mặt

Slide show do Lão Phó cung cấp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s